BUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

 
İlçe Emniyet Müdürlüğümüz kadrosuna tahsis edilen (110) adet Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için 24/12/2017 tarihinde yapılan yazılı sınava girerek yedek listeye giren ve 08/06/2018 tarihine kadar çağrılmayan yedek adayların Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınav Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. bendinde belirtilen "Adayların birinci fıkra gereğince aday memurluğa tayinlerinde esas alınan yedek aday listesi yeni bir sınavın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir sınav yapılmamış ise önceki sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle hükümsüz sayılır. Belirtilen tarihlerden sonra yedek aday listesine göre aday memurluğa tayin yapılamayacağı gibi listede adı bulunan adaylar da herhangi bir hak iddia edemezler. Bu gibilerin sonraki sınava girme hakları saklıdır." Hükmü gereği 08/06/2018 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda istihdam edilmek üzere açılan (100) adet yeni Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için Polis Akademisi Başkanlığının resmi web sitesinden ön başvuru yapabileceği hususu ilanen tebliğ edilmiştir.