DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Birimi ev sahipliğinde 24 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen dış paydaşlar toplantısında, Kaymakamlığımızı AB ve Dış İlişkiler Proje Ofisi Koordinatörümüz Gülşen SALĞAR temsil etti. İl düzeyinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların temsilcilerinin davet edildiği toplantıda “İş Birliğimiz ile Daha İleriye” sloganı ile yola çıktıklarını belirten İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem ÇAKIR, fakülte tanıtımının ardından mezun öğrencilerin kamu ve özel sektördeki performansları ile ilgili olarak temsilcilerin görüş ve önerilerini paylaşmalarını istedi. Toplantının ikinci bölümünde kurum temsilcileri İİBF ile yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş bildirdiler. Kaymakamlığımız adına söz alan Gülşen SALĞAR, Proje Ofisi olarak 2018 yılında DEÜ’nün farklı fakülteleri ile yapılan işbirlikleri ve proje çalışmalarını anlattı. 2019 yılı için uluslararası gençlik projelerinde ve Kamu-STK iş birliği olan projelerde İİBF öğrencilerinin katılımının, özellikle uluslararası bağlamda onlara ufuk açıcı bir deneyim kazandıracağını ifade etti.

 

        DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Birimi, dış paydaşlarla her yıl 2 kez bir araya geleceklerini belirterek bu etkili ve verimli toplantı için katılım sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür etti.