İzmir Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Buca Kaymakamlığı AB ve Dış İlişkiler Proje Ofisi, Yasin Börü Gençlik Merkezi ve FA Sport Derneği temsilcilerinden oluşan heyet, İzmir Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Umut Köprüsü projesi saha incelemesi kapsamında 19 Kasım 2018 Pazartesi günü Buca ilçemizin dezavantajlı bölgesinde yer alan iki okulumuzu ziyaret etti. Buca ilçesinde dezavantajlı bölgelerde okuyan öğrencilere yönelik hokey takımı kurma, bilimsel-kültürel ve sosyal aktiviteler düzenleme gibi çok boyutlu etkinlikler içeren Umut Köprüsü Projesinin, pilot uygulamalarla başlayıp proje sonuçlarına göre dezavantajlı bölgelerde yer alan diğer okullarımızda yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.